ask_logo_18.png

Aktuellt

 

Aktuellt


Uttalande om Riksidrottsförbundet och Björn Eriksson

Enligt den information ASK tagit del av påbörjades arbetet för mer repression mot- och mindre dialog med elitfotbollens aktörer då Polisen och RF, genom ordförande Björn Eriksson, kom överens om att dialog rörande idrott i allmänhet och elitfotboll i synnerhet skulle föras mellan RF och Polisen. Innan detta fördes Polisens dialog rörande elitfotboll med elitfotbollens företrädare genom Svensk Elitfotboll (SEF) och Svenska Fotbollförbundet (SvFF), medan den nu förs med RF genom före detta rikspolischefen Björn Eriksson.

Detta har givit den utveckling vi ser idag med oproportionerligt starka slag mot elitfotbollen i syfte att nå Polisens mål om noll ordningsstörningar eller avvikelser vid fotbollsevenemang. Vad vi förstått har den person som varit satt att företräda fotbollen, tidigare rikspolischefen Björn Eriksson, varit drivande i denna utveckling. En utveckling som slår hårt mot föreningarnas ekonomier, något som drabbar dessas elit-, bredd- och ungdomsverksamheter.

Svensk Elitfotboll (SEF) har uttalat sig kring vissa av Erikssons uttalanden här. 

I efterföljande uttalanden från Björn Eriksson (ex. Aftonbladet 23/5 2019) visar han med all önskvärd tydlighet att lojaliteten inte ligger hos de idrottsföreningar han numera är satt att företräda. Detta kan ses bland annat i Eriksson nu när SEF och Polisen inlett dialog väljer att vända sig till Regionpolischef Ulf Johansson för att få sin bild av mötet. Inte till de företrädare för idrottsföreningarna genom SEF, som deltagit. Han vänder sig alltså inte till de föreningar han är satt att företräda, utan till hans tidigare arbetsgivare som hotar med att stänga ner just dessa föreningarnas största inkomstkälla.

När Eriksson bemöter den berättigade kritik RF mottagit skyller han det på att SEF skulle vara stressade på grund av pyroteknik. Han lyckas därmed att förminska de senaste veckornas debatt om Polisens hot mot svensk fotboll som publiksport samtidigt som han omyndigförklara SEF, en förening som till skillnad från Eriksson tagit hoten mot fotbollen och föreningslivet på allvar.

Allmänna Supporterklubben saknar helt förtroende för Björn Eriksson och anser honom klart olämplig som företrädare för det svenska föreningslivet. Så länge Björn Eriksson är ordförande för Riksidrottsförbundet saknar vi förtroende även för RF som organisation i allmänhet och dess värnande om AIK Fotboll och övriga föreningar som bedriver elitverksamhet i synnerhet.  

Vi uppmanar samtliga idrottsförbund att rösta emot valberedningens förslag under dagens (24/5) årsmöte och om förslaget ändå går igenom avstå samarbete med RF fram till att en ny ordförande har valts alternativt Eriksson tydligt visat att hans lojalitet ligger hos det svenska föreningslivet snarare än hos sin tidigare arbetsgivare.

Foto: Joakim Hall

Ola Thews