ask_logo_18.png

Aktuellt

 

Aktuellt


Uttalande gällande de nya riktlinjerna för visitation vid idrottsevenemang

Riksidrottsförbundet (RF) har tillsammans med Polisens rättsenhet tagit fram nytt utbildningsmaterial för publikvärdar vid idrottsevenemang.

I det nya materialet ingår bland annat en instruktionsvideo (https://utbildning.sisuidrottsbocker.se/…/ut…/4.-visitation/ - andra filmen ovanifrån) där man går igenom hur en visitation ska genomföras.

I instruktionerna framgår bland annat att publikvärdarna ska känna på underlivet hos besökarna med hjälp av underarmen och att publikvärdarna, i de fall en kvinna visiterar en kvinna eller när en man blir visiterad, ska ”glida med handryggen” över framsidan av brösten. 
Reglerna gäller oavsett ålder och klädnad på den som visiteras.

ASK anser att detta är en alltför långtgående kränkning av supportrarnas rättigheter och att man riskerar att skapa irritation och konflikt vid ingångarna. Utöver den kränkning som detta medför för supportrarna anser ASK också att det finns skäl att oroa sig över publikvärdarnas (som ofta själva är unga) arbetsmiljö.

Vi tycker att man genast borde ta och tänka om kring dessa riktlinjer då detta inte är rätt väg framåt.

Elvira Eriksson