ask_logo_18.png

Aktuellt

 

Aktuellt


Kallelse till Årsmöte 2019 samt årsmöteshandlingar

Allmänna Supporterklubben kallar till ordinarie årsmöte tisdagen den 23:e april 2019 på Läckergommen, Stråkvägen 6 i Solna. Årsmötet inleds 18:30 och registreringen börjar en halvtimme innan, 18:00. Medtag legitimation.

Det är möjligt att bli medlem på plats via kort- eller kontantbetalning; 50 kr för de under 18 år och 100 kr för övriga. Medlemmar som under året uppnår en ålder av minst 15 år har röst- och förslagsrätt men samtliga medlemmar, oavsett ålder, är välkomna.

Valberedningens förslag för styrelse:
Ordförande
Elvira Eriksson

Kassör
Per Astemark

Ledamöter
Jonatan Sundqvist
Andreas Wassenius
Sixten Rosén
Ola Thews
Ann-Catrin Henriksson

Avgående:
Philip Reuterskiöld
Victor Pietilä
Andreas Ferm
Jakob Englund

Kommentar från Valberedningen angående de nya namnförslagen till styrelsen:
Andreas Wassenius
Andreas är 24 år och har nyligen flyttat tillbaka till Stockholm efter studier i Bangkok. Han har värdefulla erfarenhet från förtroendeposter i Föreningen Ekonomerna och ett brinnande intresse för medlemsengagemang, något valberedningen bedömer som viktigt för ASK:s kommande verksamhetsår.

Sixten Rosén
Sigge är 22 år gammal och studerar svenska och kommunikaiton vid Uppsala Universitet. 2016-2017 deltog han i Supporterakademin, en bra grundutbildning för vidare engagemang inom AIK. Valberedningen anser att Sigge kommer att vara ett tillskott för ASK:s styrelse på både kort och lång sikt.

Ann-Catrin Henriksson
Ann-Catrin, eller Anki som de flesta känner henne som, är 46 år och bor i Bromsten. Hon har varit verksam kring ASK de senaste åren och bidragit på ett sätt som varit uppskattat av såväl styrelse som medlemmar. Med bakgrund av detta vore det tjänstefel av valberedningen att inte knyta en sådan resurs närmre föreningen.

Här kan du ladda ner samtliga årsmöteshandlingar:

Föredragningslista
Verksamhetsberättelse Ekonomi
Verksamhetsberättelse Övriga delar
Revisionsberättelse
Resultat- och balansräkning

Elvira Eriksson