ask_logo_18.png

Aktuellt

 

Aktuellt


Kallelse till Årsmöte 2019 samt årsmöteshandlingar

Allmänna Supporterklubben kallar till ordinarie årsmöte tisdagen den 23:e april 2019 på Läckergommen, Stråkvägen 6 i Solna. Årsmötet inleds 18:30 och registreringen börjar en halvtimme innan, 18:00. Medtag legitimation.

Det är möjligt att bli medlem på plats via kort- eller kontantbetalning; 50 kr för de under 18 år och 100 kr för övriga. Medlemmar som under året uppnår en ålder av minst 15 år har röst- och förslagsrätt men samtliga medlemmar, oavsett ålder, är välkomna.

Valberedningens förslag för styrelse:
Ordförande
Elvira Eriksson

Kassör
Per Astemark

Ledamöter
Jonatan Sundqvist
Andreas Wassenius
Sixten Rosén
Ola Thews
Ann-Catrin Henriksson

Avgående:
Philip Reuterskiöld
Victor Pietilä
Andreas Ferm
Jakob Englund

Här kan du ladda ner samtliga årsmöteshandlingar:

Föredragningslista
Verksamhetsberättelse Ekonomi
Verksamhetsberättelse Övriga delar
Revisionsberättelse
Resultat- och balansräkning

Elvira Eriksson