ask_logo_18.png

Aktuellt

 

Aktuellt


Öppet brev till ledningen i AIK Fotboll AB och styrelsen i AIK Fotboll

Allmänna Supporterklubben (ASK) är AIK:s största supporterförening. Under året har ASK:s styrelse hela tiden arbetat med vad vi tror är bäst för klubben, svensk fotboll och svensk supporterkultur. Vi har haft möten med politiker, med Polisen, jobbat sena kvällar, skrivit debattartiklar, haft möten med supportrar från hela Sverige, träffat klubbföreträdare både från AIK och från andra klubbar samt mycket annat. Något vi gör på vår fritid. 

Vi har gjort det för att vad vi stått, och står, inför är ett existentiellt hot mot både svensk fotboll och mot svensk supporterkultur. Det här är en åsikt som delas av Svensk Elitfotboll (SEF), av Svenska Fotbollförbundet (SvFF) och av Svenska Fotbollssupporterunionen (SFSU). 

ASK har alltid valt dialog framför konfrontation och försökt lyssna på samtliga argument men hela tiden haft målet att Polisens godtyckliga ståplatsreduceringar, integritetskränkande visitationer och försök att kväsa det fria ordet på läktarplats ska upphöra.

Tyvärr har vi konsekvent känt att AIK:s klubbledning har agerat passivt. Det verkar inte finnas samma vilja att arbeta med frågan från klubbdirektör eller evenemangs- och säkerhetschef som man kunnat se i andra klubbar i Sverige.

Vi i Allmänna Supporterklubben känner oss nu tvungna att lyfta de synpunkter vi har och de farhågor vi känner inför framtiden när det kommer till AIK:s agerande i frågan om fotbollen och Polisen. Vi väljer att lyfta våra frågor och vår oro till styrelse och klubbdirektör och vi väljer att göra det öppet denna gång för att vi tror att det är viktigt att våra, och AIK:s, medlemmar får en bild av läget.

AIK:s ledning, i form av klubbdirektör och evenemangs- och säkerhetschef, har konsekvent uppvisat en iögonfallande naivitet avseende de besked man fått av Polisen när man suttit i ”positiva” möten med myndigheten gällande villkorstrappan. Supportrarna har vid ett flertal tillfällen fått försäkran om att det nu skulle ”lugna ner sig” för att matchen efter se att polisen snarare flyttat fram sina positioner. Varför låter sig klubbledningen luras på gång på gång?

AIK:s ledning har också agerat passivt och undfallande. De proaktiva åtgärder man kunde förväntat sig har uteblivit och de, få, proaktiva åtgärder som man ändå själva har föreslagit har hela tiden skjutits på framtiden. Tillfället har inte varit ”rätt”.

Åtgärderna som AIK faktiskt vidtagit, exempelvis vägran av visitationskrav och flytten av Norra Ståplats till Norra mellan i matchen mot FC Sheriff, har varit supporterinitiativ där vi supporterrepresentanter har fått kämpa, tjata och skälla för att få något gehör alls. Här behöver AIK vara självkritiska och fundera över hur deras eget agerande har bidragit till den känsla av maktlöshet som nu är utbredd bland supportrarna.

I samband med vårderbyt mot Djurgårdens IF blev supportrar ivägbussade, misshandlade och hotade av polisen. Vi kan konstatera att dessa händelser, som också fångats på film, inte har föranlett någon kommunikation från klubben. Det är anmärkningsvärt att klubben inte markerar när AIK:s egna medlemmar och supportrar blir utsatta för övergrepp av de som har i uppgift att skydda oss. Varför denna ovilja att visa handlingskraft?

Igår (12/10 2019) så utsattes några ur AIK Tifo för trakasserier av poliser. Från klubben är det än så länge tyst.  Med tanke på klubbens agerande i övrigt så har vi väldigt små förhoppningar om att få se AIK från officiellt håll gå ut till dessa ungdomars försvar.

När klubben har agerat så har man gjort det i syfte att på olika sätt tillmötesgå Polisen och ”vinna tillbaka” kapacitet. Det resultatlösa ingripandet mot Celtics supportrar är extra allvarligt då det utsatte både personal och gästande supportrar för risker. Varför gör AIK dessa fruktlösa försök att tillmötesgå en ordningsmakt som inte ens kan formulera vilka krav de ställer på klubben?

Vårt AIK är en klubb som står upp när det blåser. Som vågar gå först och visa ledarskap. Vi vet att övriga klubbar i Sverige tittar på oss och vad vi gör. Vi märker det hela tiden i vårt eget arbete med dessa frågor. Allmänna Supporterklubben har arbetat sig till ett stort förtroende i frågan om villkorstrappan medan AIK som klubb knappt har förtroende bland sina egna supportrar.

Vi upplever att vi får mer stöd från fotbollens riksorganisationer och andra klubbar, framförallt våra lokalkonkurrenter, än vad vi får från de som ska sätta AIK:s intressen i första rummet.

Risken är nu stor att vi i den sista allsvenska matchen för säsongen kommer att få en publikkapacitet som är den lägsta vi någonsin haft trots de försök som AIK:s ledning gjort att blidka en irrationell polismyndighet. Det intäktsbortfall det kommer att innebära och det faktum att många AIK:are kommer att stängas ute från att stötta laget riskerar att få stora konsekvenser för klubben på både kort och lång sikt.

Styrelsen i Allmänna Supporterklubben kräver nu att klubben, både styrelse och ledning, tar på sig ledarrollen, går först och visar att AIK är en klubb som står upp för sina medlemmar, för svensk supporterkultur och för svensk fotboll i stort. Det är dags att visa handling. Om så inte sker är vi rädda att klubben har väldigt svåra år framför sig.

 

Styrelsen i Allmänna Supporterklubben

Ola Thews