ask_logo_18.png

Aktuellt

 

Aktuellt


Kallelse till årsmöte för Allmänna Supporterklubben samt valberedningens förslag

Allmänna Supporterklubben kallar till ordinarie årsmöte söndagen den 29:e april 2018 på Läckergommen, Stråkvägen 6 i Solna. Årsmötet inleds 14:00 och registreringen börjar en halvtimme innan, 13:30. Medtag legitimation.

Det är möjligt att bli medlem på plats via kort- eller kontantbetalning; 50 kr för de under 18 år och 100 kr för övriga. Medlemmar som under året uppnår en ålder av minst 15 år har röst- och förslagsrätt men samtliga medlemmar, oavsett ålder, är välkomna.

VALBEREDNINGENS NOMINERINGAR INFÖR VERKSAMHETSÅRET 2018

När Allmänna Supporterklubben går in i sitt fjärde verksamhetsår är generationsväxlingen i styrelsen helt genomförd. De tre kvarvarande medlemmarna från den ursprungliga styrelsen; Fredrik Rylander, Juho Bah och Niklas Wistedt har alla valt att lämna styrelsearbetet. Tack för era insatser!

Sittande och tidigare valberedningar har kontinuerligt fyllt på med nya styrelseledamöter vilket innebär att styrelsen, trots kännbara förluster, är relativt intakt. I och med den stadgeändring som röstades igenom på det extra medlemsmötet i augusti 2017 minskade kravet på antalet styrelseledamöter från nio (ordförande + åtta ledamöter) till fyra (ordförande + tre ledamöter) vilket innebär att valberedningen kunnat fokusera fullt ut på kompetens snarare än att fylla ett antal platser. I årets förslag till styrelse är ledamöterna sju till antal.

Vice ordförande Elvira Eriksson skrev i mars texten Föreningsdemokratin lever - men hur är det med föreningslivet? där en mening om glappet mellan engagemang i sociala kanaler och verkliga handlingar belystes: ”Jag vill inte att supporterskapet ska bli en digital produkt. Jag vill att den ska vara av kött och blod, passion och närvaro.” Valberedningen känner igen sig i utmaningen. Vår uppgift är att presentera ett styrelseförslag som på bästa sätt representerar Allmänna Supporterklubbens medlemmar och vi letar under varje sten efter lämpliga kandidater.

För att kunna göra ett ännu bättre arbete behöver vi nå fler personer. Någonstans sitter det en AIK:are och letar efter en plattform för att kunna gå från like till handling. Vill du eller någon du känner göra en insats i stort eller smått? Hör av dig!

AIK-året 2018 började (som så ofta) stormigt med ett uppmärksammat och historiskt välbesökt årsmöte i centrum där många gick från passiva till aktiva AIK-medlemmar. Även SFSU uppmärksammade föreningsdemokratin på sitt årsmöte där frågan blev en av tre fokusområden för 2018. Med den bakgrunden finner vi det relevant att rekommendera en ledamot med specifikt ansvar för föreningsdemokratifrågor.

Valberedningens förslag till ny styrelse presenteras nedan, följt av en kortare presentation av den kandidat föreslås för nyval.

Styrelseledamöter som är aktuella för omval presenteras här.
Valberedningens förslag har sedan denna text skrivits uppdaterats. Det uppdaterade förslaget finner du här.

Elvira Eriksson (omval)
Föreslagen roll: Ordförande

Philip Reuterskiöld (omval)
Föreslagen roll: Kommunikationsansvarig

Ola Thews (omval)
Föreslagen roll: Reseansvarig

Per Astermark (omval)
Föreslagen roll: Kassör

Victor Pietilä (omval)
Föreslagen roll: Medlemsansvarig

Andreas Ferm (omval)
Föreslagen roll: Ledamot

Jakob Englund (nyval)
Föreslagen roll: Ledamot med fokus på föreningsdemokratifrågor
Jakob är född 1989 och deltog i Supporterakademin 2013/2014 där han stod för ett intressant projekt kallat Bollkalle 2.0”, ett förslag på hur kunskapen kring videoanalys skulle kunna föras vidare genom årskullarna inom ungdomsfotbollen. Jakob har arbetat som VD-assistent på United Minds och via CMore gått vidare till Bonnier Broadcasting där han idag arbetar med användar- och innehållsanalys. Jakob är samvetsgrann, engagerad och alltid mån om att göra ett bra jobb. Av vänner ses han som klok, snäll och omtänksam. Hans personlighet kombinerat med en skarp analytisk blick och förmågan att genomföra projekt är han ett stort tillskott för en styrelse i ASK. Vi föreslår att Jakobs roll i årets styrelse inriktas på att främja föreningsdemokratin inom AIK/ASK. En roll som förpliktigar nu bara någon månad efter det mest välbesökta årsmötet i AIKs historia.

Läckergommen, Stråkvägen 6

Läckergommen, Stråkvägen 6

 
Elvira Eriksson