ask_logo_18.png

Aktuellt

 

Aktuellt


Artikel: Att skriva en motion

Den 1 februari har både ASK och AIK FF deadline för att skicka in motioner till kommande årsmöten. Här kommer en beskrivning av hur en motion är sammansatt och några tips om vad du ska tänka på när du skriver en motion!

Senast den 1 februari kan röstberättigade medlemmar skicka in förslag på saker som ska tas upp på nästkommande årsmöten. Som röstberättigad medlem räknas den som har betalt medlemsavgiften och fyller minst 18 år under året.

En motion kan handla om det mesta i AIK FF, respektive ASK:s, verksamhet, stadgefrågor, policyfrågor och allmänna frågor, men inte personfrågor, personalfrågor, valfrågor eller frågor som ligger utanför organisationens arbetsområde, utan sånt som man faktiskt kan påverka. Att skriva en motion om att förbjuda konstgräs i Allsvenskan hjälper inte, eftersom AIK FF inte kan besluta om detta. Däremot kan man skriva en motion där man vill att AIK ska ta ställning för att förbjuda konstgräs i Allsvenskan, eller att man vill att styrelsen ska driva frågan inom de organ som faktiskt kan besluta om frågan.

Det finns egentligen inga formella regler för hur en motion ska skrivas, men det finns en del saker som brukar ingå, och som gör det lättare att behandla motionen på ett korrekt sätt.

Motionen bör inledas en rubrik som tydligt sammanfattar motionens innehåll. Därefter följer oftast en argumenterande text där ni redogör för motionens bakgrund, vad man vill uppnå med motionen och varför detta skulle vara bra. Detta kallas brödtext. Tänk på att en väldigt kort brödtext kanske gör det svårt att förstå vad det är ni vill uppnå, men en för lång text kanske blir onödigt krånglig och svår att ta till sig. Försök hitta en lagom längd! Oftast räcker det med en sida text totalt sett.

Efter detta kommer förslagen till beslut, de så kallade att-satserna (Vi föreslår att: …) Här beskriver man vad som ska beslutas. Om det är en stadgeändring bör att-satsen innehålla ett ordagrant förslag till den nya formuleringen. Även i andra frågor bör man vara så tydlig som möjligt med formuleringen, så att det inte råder någon tvekan om vad som har beslutats. Skriv sedan under motionen med ditt/era namn.

Andra bra tips är att försöka avgränsa motionen tydligt. Det är bättre att skriva flera olika motioner än att försöka klämma in många olika beslutspunkter som inte hör ihop med varandra.

Diskutera gärna era motioner med andra, och skriv gärna motioner tillsammans. Ofta blir en motion bättre av att man är några stycken som tänker några varv tillsammans.
Väl mött på årsmötena!

Motioner till AIK FF:s årsmöte skickas hit: styrelsenff@aik.se (märk mailet med AIK FF:s årsmöte) Motioner till ASK:s årsmöte skickas hit: info@supporterklubben.com (märk mailet ASK Årsmöte)

Text: Daniel Torbjörnsson

Elvira Eriksson