Allmänna Supporterklubben


Foto: Åsa Renberg

Allmänna Supporterklubbens främsta syfte är att främja och utveckla supporterkulturen i och kring AIK. Med supporterkultur menar vi allt från läktarstöd till studiecirklar, pubkvällar och grillfester. Allmänna Supporterklubben skall föra AIK:s supportrar närmare varandra, och stärka samhörigheten på och utanför läktarna. Allmänna Supporterklubben är en fristående supporterförening till AIK.