Med projektet ville vi bidra till den allmänna hybrisen inför det stundande derbyt mot Hammarby sätta en stark AIK prägel på Solna. Målet var främst att öka intresset för själva matchen, men också visa skillnaderna mellan laget och sprida budskapet i sociala medier. AIK prägeln ville vi nå genom att själva distribuera flaggor till de som inte hade och uppmana de som redan hade en flagga att hänga ut den. För att få en så stor spridning som möjligt valde vi att involvera podcasten RR och twitterkontot AIK historia.

Vi valde att fokusera på området mellan Dick Turpin och Na. Vi förmedlade 15 flaggor runt om i Solna. Skillnaderna på lagen hade främst att göra med antal titlar/spel i högsta serien etc. Vårt budskap fick en stor spridning och vi lyckades att få 25 hushåll i Solna att hänga ut sin flagga. Vi bidrog aktivt till hybrisen inför matchen och vi kan ha startat en ny tradition för AIK: supportrar.