Allmänna Supporterklubben kallar till ordinarie årsmöte tisdagen den 25:e april 2016 på Läckergommen, Stråkvägen 6 i Solna. Årsmötet inleds 18:30 och registreringen börjar en halvtimme innan, 18:00. Medtag legitimation.

Det är möjligt att bli medlem på plats via kort- eller kontantbetalning; 50 kr för de under 18 år och 100 kr för övriga. Medlemmar som under året uppnår en ålder av minst 15 år har röst- och förslagsrätt men samtliga medlemmar, oavsett ålder, är välkomna.

VALBEREDNINGENS NOMINERINGAR INFÖR VERKSAMHETSÅRET 2017

Inför årsmötet lämnar flera av de ursprungliga styrelsemedlemmarna och grundarna till Allmänna Supporterklubben sina styrelseposter. Detta innebär å ena sidan ett tomrum men också en möjlighet för nya styrelsemedlemmar att påverka arbetet och föra medlemmarnas talan i en rad frågor. Trots den förhållandevis stora förändringen i styrelsen ser vi positivt på att samtliga personer som är föreslagna för nyval sedan tidigare varit aktiva i arbetet runt föreningen och nu är beredda att axla en större roll.

De som lämnar styrelsen är Fredrik Rylander, David Borg, Jakob Thönners, Axel Granath, August Spångberg, Marcus De Geer, Joakim Hall och Philip Adenskog. Tack för era insatser!

De största förändringen i styrelsen är att de två posterna med specifikt sportsligt ansvar (fotboll och hockey) är borttagna då kontakterna med representanter för olika sporterna är så pass täta och väl fungerande att det inte behövs specifika styrelsemedlemmar som sköter dessa. Samtidigt återinförs en styrelsepost med ansvar för resor, en av föreningens allra viktigaste funktioner i sitt syfte att “föra AIK:s supportrar närmare varandra, och stärka samhörigheten på och utanför läktarna, matchdag och icke-matchdag”.

Nedan följer valberedningens nomineringar för verksamhetsåret 2017 tillsammans med kortare beskrivningar av de som är föreslagna som nya i Allmänna Supporterklubbens styrelse.

Ordförande: Juho Bah (omval)
37 år, Stockholm.

Vice ordförande, kommunikationsansvarig: Elvira Eriksson (omval)
32 år, Solna.

Samordningsansvarig: Niklas Wistedt (omval)
37 år, Solna.

Kassör: Per Astermark (nyval)
37 år, Solna. Per arbetar som ekonom och granskat AIK:s ekonomi åt ASK vid flera tillfällen. Han är noggrann och kommer att göra ett nitiskt jobb som kassör.

Medlemsansvarig: Victor Pietilä (nyval)
25 år, Solna. Lärarstudent som driver Läxhjälpen för ASK:s räkning. Victor har genomförandekraft och energi som vi ser fram emot att se mer av hans arbete i ASK.

Produktionsansvarig: Philip Reuterskiöld (nyval)
30 år, Stockholm. Philip är produktionsledare och grafiker på en reklambyrå. Han har stöttat ASK:s närvaro i sociala medier och med framtagning av merchandise. Philip kommer bidra till styrelsen med sin entusiasm och engagemang.

Reseansvarig: Ola Thews (nyval)
31, Stockholm. Ola har varit reseansvarig för ASK under 2016 och går nu in i den rollen i styrelsen. Till vardags projektledare för verksamhetsutveckling inom IT.

Andreas Ferm (nyval)
29 år, Solna. Andreas arbetar som arbetsledare och kommer i styrelsen att inrikta sig på projekt och initiativ som kräver extra uppmärksamhet.

Allmänna Supporterklubbens valberedning,
Patrik Sundberg (ordförande) och Astrid Strömberg