Medlem

Om ASK

Allmänna Supporterklubbens stadgar

1. FÖRENING OCH SÄTE Föreningens namn är Allmänna Supporterklubben. I detta dokument förkortas föreningens namn ASK. Föreningen har sitt säte i Stockholm. 2. SYFTE ASK är en fristående supporterförening till Allmänna Idrottsklubben (nedan...

Banner rubrik

Banner beskrivning